__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността Секретар на Община Мездра

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността Секретар на Община Мездра в pdf формат