__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

График за провеждане на срещи със собственици или ползватели на земеделска земя с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г.

Виж ГРАФИК за провеждане на срещи със собственици или ползватели на земеделска земя с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. в pdf формат