____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общинска администрация Мездра приканва жителите на община Мездра да се включат в ежегодната Национална кампания „Да изчистим България заедно” 2017

kampaniq btv

Във връзка с провеждането на Националната кампания Да изчистим България заедно” 2017, осъществяваща се под егидата на Btv media group, Общинска администрация Мездра приканва жителите и гостите на Общината, ръководствата на фирми, учебни заведения, учреждения, политически партии и неправителствени организации активно да се включат на 16 септември  (събота) 2017 г. в инициативата, заедно да почистим обществено обособените територии в град Мездра и населените места (паркове, градини, сервитути на пътни артерии, речни корита и други замърсени площи).
 
Като част от глобалното гражданско движение „Let’s Do It World“ първото есенно издание тази година е стъпка от подготовката на страната ни за участие в първия Световен ден на почистването през есента на 2018 г. и има за цел да обедини доброволците от 150 държави в най-голямата зелена и позитивна гражданска инициатива, която светът е виждал.
 
За реализиране на кампанията на желаещите да се включат в нея ще бъдат раздадени полиетиленови чували за смет и ръкавици от представители на Общинска екологична инспекция (стая 108), на кметовете и кметските наместници на населени места, на председателите на сградите в режим на етажна собственост, ръководителите на фирми, учреждения, учебни заведения, политически партии и неправителствени организации и на гражданите.
 
Събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата се определят по преценка на съответното кметство.
 
С участието на всеки един в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения.
 
За допълнителна информация и получаване на подръчни материали: тел.0910/921 16, вътр.135, 0910/ 920 08.

Общинска екологична инспекция Мездра
https://www.livechatalternative.com/