____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

      Общинска администрация напомня на юридическите лица, които притежават не жилищни имоти на територията на община Мездра, че съгласно  измененията на Закона за местните данъци и такси/ чл.21, ал.1/, в сила от 01.01.2011 г. , данъчната основа за облагане  на тези имоти е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота, определена по  норми.

         Поради тази причина  е регламентирано задължение,  до 30 юни 2010 г. фирмите да подават и декларация по чл.14 от ЗМДТ . 

         За постигане на съответствие между  имотите /обектите/,  трябва да се спазва поредността и вида на обектите в подадените вече декларации по чл.17 и тези, които ще се подават по  чл.14.

          Декларациите  могат да бъдат изтеглени  от сайта  http://mezdra.bg  или да бъдат  получени в стая 306  на общината.

 

При неспазване на срока , произтичат административни санкции.

https://www.livechatalternative.com/