____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Удължава се срокът за разделно събиране на битови отпадъци

Obshtina Mezdra_snimka

Община Мездра удължава с една седмица срока за предаване на събраните от граждани и фирми битови отпадъци /рециклируеми материали/ чрез системата за разделно събиране. Съгласно нормативната уредба крайният срок бе 30.09.2017г. и вече е коригиран до 06.10.2017г.
 
До 30 декември 2016 година гражданите и фирмите в Община Мездра имаха възможност да подават заявления от заявления за участие в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра през 2017 година. Разделно се събират определени от общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, черни и цветни метали /рециклируеми материали/.
 
При участие в системата за разделно събиране, такса битови отпадъци се намалява с 30 % за сгради и застроени дворни места на граждани и организации.