Симпозиум по скулптура „Мездра’2010“ – разполагане на склуптурите

Готовите склуптури бяха разположени в алеята на улица "Александър Стамболийски".