____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ в землищата на с.Зверино и с.Елисейна

О Б  Я  В  А 


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ за предоставяне на индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2017-2018 година в землищата на с.Зверино и с.Елисейна,  Община Мездра.
 
Търгът ще се проведе на 24.10.2017г. от 9:45 часа в Община Мездра. Втора дата -31.10.2017г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
 
 
Кмет:
 
/инж. Генади Събков/
 

ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/