__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Важна информация

Уведомяваме Ви, че на 29.12.2017 г. /петък/ касите на Информационния център и на отдел ,,Местни данъци и такси” в Общинска администрация Мездра ще работят до 16.00 часа с граждани.