____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра набира желаещи за доброволно формирование

Община Мездра обявява, че открива процедура за набиране на доброволци и създаване на доброволно формирование на територията на Община Мездра, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.
 
         Информация относно създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, заявление за включване в състава на доброволно формирование и формуляр за кандидатстване, са публикувани на сайта на община Мездра.
        
 
         Допълнителна информация – в  „Център за услуги и информация” на община Мездра.
 

         Краен срок за подаване на заявления – 16:30 ч. на 30.01.2018г.
 

         Лице за контакт: Добромир Александров – гл. експерт ''Сигурност и ОМП'',
GSM 0885695507; 0878125346.
 
 
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/