____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра набира проектни идеи и предложения

Във връзка с изработването на Проект за иновативно културно събитие за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. на ЕС - приоритетна ос 1: Интегрирано градско развитие – схема за безвъзмездна финансова помощ: Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития
 
Община Мездра
 
набира проектни идеи и предложения, свързани с културната индентичност и историческото и културното наследство на общината в срок до 10.01.2011 г. на електронен адрес: petko_kotlarski@abv.bg
https://www.livechatalternative.com/