____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Уведомление от Областна дирекция „Земеделие" - Враца във връзка с предстоящата кампания за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, схеми и мерки по ПРСР и Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Областна дирекция „Земеделие" – Враца уведомява ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ на територията на област Враца, че на 05.02.2018 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в залата на Регионален инспекторат на МО (бивша сграда на БЗНС), ул."Софроний" № б ще се проведе среща с представители на Министерство на земеделието, храните и горите и ОД „Земеделие" – Враца, във връзка с предстоящата кампания за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, схеми и мерки по ПРСР и Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Виж Пълния текст на Уведомлението в pdf формат

https://www.livechatalternative.com/