____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - еднократни парични помощи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         От 27.01.2011 год. /четвъртък/ Община Мездра започва изплащането на еднократни парични помощи съгласно Решение 391/01.03.2010 год. на ОбС – Мездра.
Всички, подали молби през 2010 год., могат да получат полагащите им се суми за новородени в Центъра за услуги на гражданите, на партера  в сградата на общината от 9,00 до 17,00 часа.

https://www.livechatalternative.com/