__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността “Главен Архитект” в общинска администрация Мездра

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен Архитект" в общинска администрация Мездра