__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от ВиК

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от ВиК в pdf формат