__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Подмяна на дървената настилка с еластична на железопътен прелез на км 4+200 в междугарието Мездра-Руска Бяла по 7-ма жп линия Мездра-Видин

Поради извършване на строително-монтажни работи / подмяна на дървената прелезна настика с нова еластична/  на железопътен прелез км 4-200 в междугарието Мездра – Руска Бела по 7-ма жп линия до жп спирка Моравица и общински път, водещ към с. Руска Бела, ще се прекъсне преминаването на пътни превозни средства през жп прелеза и ще се отклоняват по обходен път.

Обходният маршрут ще бъде организиран като ППС, идващи от Мездра по път I – Е 79 за село Руска Бела ще се пренасочат към следващата отбивка на пътя през железопътен прелез км 7+420,  намиращ се в посока Враца. Движението на ППС от Мездра за Руска Бела и образно може да се осъществява и по общинския път, успореден на железопътната линия, водещ към Западната индустриална зона на град Мездра.

Строително- монтажните работи ще се извършват от 09:00ч.  на 10.05.2018г. до 17:00 часа на 13.05. 2018.