__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Два нови проекта очакват одобрение от Общински съвет Мездра

20180129_160812


Извънредно заседание свиква Общинския съвет – Мездра днес,17.05.2018 г. Дневният ред предвижда разглеждане и одобрение на детайли и поемане на ангажименти, свързани с подписване на договори по програма Interreg V – А Румъния – България 2014 – 2020.

Единият проект е по приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ с работно име „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ (JEAND), код ROBG – 416 и касае укрепване на свлачището в с. Игнатица.

Вторият проект е сключване на договор с работно име „Добре дошли в средновековието“ (JEAND), код ROBG – 452 като чрез него ще се дооборудва АК „Калето“ и ще се проведе фестивал.

Вносител на докладните е кметът на общината инж. Генади Събков.
Начало на заседанието е  17:30 часа, в заседателната зала на община Мездра, ет. 4.