__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Некомпетентност, поети ангажименти или други причини изопачиха решения на ОбС-Мездра?

00003.MTS_000031305

Непознаването на нормативната уредба, касаеща местното самоуправление от Председателя на Общински съвет-Мездра е причината местния парламент „да гласува“ решения в ущърб на благото на хората в общината и правото им да имат достъп до качествена водоснабдителна услуга.  

На редовното заседание за месец май г-жа Яна Нинова за пореден път демонстрира управленска немощ и явно непознаване на законите. По време на гласуването за определяне на упълномощен представител на община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 11.06.2018 г. от 11:00 ч., председателят на ОбС-Мездра направи множество недопустими грешки. Те бяха свързани с определяне начина на гласуване на предложените точки и по-точно с какво мнозинство следва да бъдат приети. Заради г-жа Нинова гласуването премина по т.8 от ЗМСМА, вместо по т.15 от чл.21, ал.1 и  част от точките бяха гласувани с квалфицирано, а не с изискващото се обикновено мнозинство. Председателят върло защитаваше „ВиК“ ООД Враца и се опитваше да убеди съветниците, че операторът е предложил достатъчна по обем инвестиционна програма за 2018г., изпълнявайки поети ангажименти в населените места.

Инж. Генади Събков обаче аргументирано доказа, че твърденията на г-жа Нинова не кореспондират с реалните действия на оператора и фактическата обстановка. Кметът на Община Мездра поясни, че подаваните за гр. Мездра водни количества са два пъти по-малки от необходимите. Въпреки, че „ВиК“ ООД Враца разполага с 5 млн. лв. оборотни средства, не са планувани нужните ремонти в общината. Кметът уточни, че в Инвестиционната програма на водоснабдителното дружество е заложена реконструкция на едва 13% от улиците, които Община Мездра ще ремонтира през годината. По тази причина неминуемо ще се стигне до многократно разкопаване на вече асфалтирани улици и ежедневно хората в Мездра ще бъдат подложени на неудобството от спряно водоподаване.

Това бяха основните аргументи, с които инж. Събков предложи на общинските съветници да не приемат предложената инвестиционна програма на „ВиК“ дружеството за община Мездра за 2018 и тази, за целия срок на договора с Асоциацията.

7 от присъстващите 13 съветници приеха тези аргументи и гласуваха „За“ това предложение. Въпреки положителния вот, Яна Нинова обяви от председателския стол, че няма решение на Общинския съвет и така не само изопачи волята на съвета, но лиши община Мездра от възможността да настоява за разширяване на инвестициите и решително подобряване на водоснабдителната мрежа.

Кметът на Мездра бе предложил и допълнителна точка- с решение на ОбС да се допълни дневния ред на извънредното заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК “ООД Враца. Инж. Събков настоя Асоциацията да задължи оператора „ВиК“ ООД Враца да извърши проверка и да установи причините за намаления дебит на постъпващата питейна вода от довеждащия водопровод от гр. Враца. Предложението на инж. Събков бе одобрено от съветниците.

Кметът поясни още, че в най-кратки срокове ще внесе за разглеждане в Общинския съвет и на Наредба за възстановяване на настилки след аварийни действия, извършени от оператори.

 „Не можем повече да бъдем безкритични към онези, които рушат и не възстановяват своевременно и качествено инфраструктурата на общината. Ще се боря с всички сили жителите на Мездра да получават качествена водоснабдителна услуга“, категоричен бе инж. Събков.  
 
20180531_174303
 
20180531_174551
 
20180531_174809
 
20180531_175113
 
20180531_175254
 
20180531_175503