__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед № 409 от 12.06.2018 г. за прекратяване на конкурс за длъжността Директор на Дирекция ,,Административно обслужване“

Заповед № 409 от 12.06.2018 г. за прекратяване на конкурс за длъжността Директор на Дирекция ,,Административно обслужване“