__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за конкурс за длъжността Управител на "Мездра-Автотранспорт-2003" ЕООД

Заповед № 414 от 12.06.2018 г. за обявяване на конкурс за длъжността Управител на "Мездра-Автотранспорт-2003" ЕООД

Обява за провеждане на конкурс за длъжността Управител на "Мездра-Автотранспорт-2003" ЕООД