График за провеждане на споразумения по чл.37 в.от ЗСПЗЗ за община Мездра

Дата
Община
Час
Землища
Място на провеждане
11.07.2011 г. Мездра 9.30ч Долна Кремена,Горна Кремена,Върбешница Общинска служба по земеделие
12.07.2011 г. Мездра  9.30 ч. Бусен, Старо село, Царевец, Ослен Криводол Общинска служба по земеделие
13.07.2011 г. Мездра  9.30 ч Лик,Дърманци,Типченица,Ребърково Общинска служба по земеделие
14.07.2011 г. Мездра 9.30 ч. Люти Брод,Руска Бяла,Моравица Общинска служба по земеделие
15.07.2011 г. Мездра 9.30 ч

Боденец, Крапец,Горна Бешовица,Цаконица,

Крета,Люти Дол,Кален

Общинска служба по земеделие