__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

БДЖ набира кадри

474774
 
„БДЖ- Пътнически превози” ЕООД набира квалифициран персонал за изпълнение на целите на дружеството. Необходими кадри за изпълнението на основната дейност са:

„Локомотивен машинист”, „Помощник-машинист, локомотивен”, „Ръководител движение”; „Електротехник”, „Шлосер по ремонт на локомотиви и вагони”, ,,Маневрист”, „Маневрен и постови стрелочник”, „Кондуктор”, „Техник-механик, ревизор на вагони”, „Заварчик”, ”Работник по ремонт” и др.

На всички кандидати, които не притежават необходимата квалификация „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД са готови да поемат обучението в Център за професионално обучение към БДЖ. През времето на обучение се осигурява издръжка в размер на минимална работна заплата и безплатно пътуване от и до дома. С кандидатите ще бъдат сключени договори за работа в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и след успешното им завършване ще бъдат назначени на работа незабавно. Предлага се трудов договор, социален пакет – социална сума срещу ползване на отпуск, ваучери за храна, достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени, сигурна работа и безплатно пътуване с цялата жп мрежа.

 „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД разполага и със стажантски програми за млади хора без опит и стартира стипендиантска програма за обучаващите се в средни и висши учебни заведения, чрез изплащане на стипендии или семестриални такси.

С Поделение за пътнически превози София можете да се свържете на адрес гр. София 1202, бул. „Мария Луиза” № 102. Лице за контакти – Денислав Спасов, ръководител отдел „Човешки ресурси”, тел.: 0885 925 612, електронен адрес: dsmsov@bdz.bg