__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметът на Мездра подписа договор за компостираща инсталация

20181105_125718
 
Кметът на община Мездра инж. Генади Събков, заедно със своя колега – кмета на Враца Калин Каменов, и министъра на околната среда и водите Нено Димов, подписа Договор за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци на стойност 4 400 662 лева.
 
Финансирането на изграждането на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци е по Процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации“, по приоритетна ос 2: „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
 
„Това е още една спечелена битка, с която ще гарантираме на нашите съграждани по-чиста околна среда и целесъобразно оползотворяване на зелените отпадъци. Компостиращата инсталация също ще намали таксите, които плащаме към депото за изхвърлянето на отпадъци. Такива компостиращи инсталации работят изключително добре в цяла Европа“, каза инж. Събков.
 
В рамките на проекта ще бъде изградена инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и тяхното рециклиране и оползотворяване. За нуждите на двете общини ще бъдат закупени четири сметоизвозни машини и над 500 контейнера за зелени отпадъци.
 
С изграждането на инсталацията за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци значително ще се намалят количествата отпадъци, депонирани в регионалното депо във Враца, както и ще се даде възможност голяма част от отпадъците да бъдат рециклирани и използвани за нуждите на общинските предприятия „Чистота“ и „БКС“ в Мездра и Враца.
 
20181105_125752