__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността управител на ,,МБАЛ Мездра” ЕООД

Обявление

Заповед № 798/06.12.2018 г. за обявяване на конкурса