__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Общинска програма ,,МАЛКИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – МЕЗДРА 2019″

 

Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Общинска програма ,,МАЛКИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – МЕЗДРА 2019"