__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Община Мездра участва с девет проекта за чиста околна среда

10750347_552422624890349_409521833085066240_o
 
Девет проекта внесе Община Мездра в  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите по обявения конкурс „Чиста околна среда – 2019“, на тема: „Обичам природата –  и аз участвам“. Целта на кампанията  е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем.
 
Проекти подготвиха Община Мездра и кметства Моравица, Горна Кремена, Лик, Царевец, Ребърково, Люти дол, Върбешница и Зверино.
 
Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 15.03.2019г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg. Резултатите от класирането ще бъдат обявени в срок до 12.04.2019г.