____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на Проект № BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра"

ПОКАНА
за Заключителна пресконференция
по повод приключване изпълнението на Проект № BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра"
 
Община Мездра има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект
№ BG16RFOP001-2.001-0182 "Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра".
 
Пресконференцията ще се проведе нa 16 април /вторник/ 2019 г., от 11:00 ч., в Заседателна зала на Община Мездра. По време на събитието ще имате възможност да се информирате за основните цели, реализираните дейности и постигнатите резултати в рамките на проекта.
 
Програма на събитието:
 
11:00 – 11:15 Регистрация на присъстващите
11:20 – 11:35 Откриване на пресконференцията и презентация от водещия.
11:35 – 12:00Въпроси и отговори.
https://www.livechatalternative.com/