__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПРОГРАМА НА ХIX-ТИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ ЗА ФИРМЕНИ, КВАРТАЛНИ И СЕЛСКИ ОТБОРИ - 22.04 – 22.05. 2019 г.

ПРОГРАМА НА ХIX-ТИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ ЗА ФИРМЕНИ, КВАРТАЛНИ И СЕЛСКИ ОТБОРИ – 22.04 – 22.05. 2019 г.