____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 24668 т. 4.95 , отдел 143 подотдел „е“ 1, землище на село Дърманци - общинска собственост

 

Документация за продажба на дървесина

Протокол от търг – 04.06.2019

Заповед № 538/10.06.2019 г. за определяне на купувач, 11.06.2019 г.

Договор за продажба на дървесина

https://www.livechatalternative.com/