__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 78135.125.457 , отдел 284 подотдел „ф“ , землище на село Царевец - общинска собственост

Документация за продажба на дървесина

Протокол от търг – 04.06.2019 г.

Заповед № 537/10.06.2019 г. за определяне на купувач, 11.06.2019 г.

Договор за продажба на дървесина