____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 12704.50.16 , отдел 168 подотдел „я“ , землище на село Върбешница - общинска собственост

Документация за продажба на дървесина

Протокол от търг – 04.06.2019 г.

Заповед № 541/10.06.2019 г. за определяне на купувач, 11.06.2019 г.

Договор за продажба на дървесина

https://www.livechatalternative.com/