____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 04827.109.6 , отдел 182 подотдел „н“ , землище на село Боденец - общинска собственост

 

Документация за продажба на дървесина

Протокол от търг – 04.06.2019 г.

Заповед № 539/10.06.2019 г. за определяне на купувач, 11.06.2019 г.

Договор за продажба на дървесина

https://www.livechatalternative.com/