__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Запомнящ се открит урок за строителството на училище ОУ „Христо Ботев“

_DSC7368
Учениците от IV “б“ клас при ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра с класен ръководител Лилия Христова продължава да изненадват с обема и многообразието на извънкласната си дейност.

На 15 май те изнесоха запомнящ се открит урок, посветен на 90-годишния юбилей от построяването на сградата на ОУ „Христо Ботев“ – Мездра. Изявата беше уважена от кмета на Община Мездра инж. Генади Събков, бивши и настоящи учители, родители.

Впечатление направиха обемът на поднесената информация и точните данни изнесени от учениците. Разбираемо е, че е извършена задълбочена предварителна проучвателна работа. Записани са спомени на баби, дядовци и родители, учили в същото училище, посетена е читалищната библиотека, разгърнати са стари книги и вестници от мездренския печат.

Изнесеният от четвъртокласници урок и представената презентация обогатиха знанията на присъстващите за историята на училището:
- На 23 август 1925 година е положен основният камък на строежа на училището в присъствието на тогавашния Министър на просветата;
- Основните дарители – фамилията Балабанови, даряват за новата сграда 500 000 лв. и поръчват на архитектите да изработят проекта на новото училище;
- Общинският съвет и Училищното настоятелство единодушно решават новото училище да се казва „Тодор Балабанов“;
- За святото и велико дело – построяването на училище, гражданите дават лични средства, на риск изтеглят заеми от банката и ги даряват, село Долна Кремена дарява камъните за основите и мазетата, тухлите се правят в местността Долна Лъка;
- Вторият етаж и покрива се строят с ново дарение от наследниците на Тодор Балабанов;
- Списъкът с дарителите се допълва от имената на много достойни мездренци.

Учениците с гордост четат страници от вестник „Искърски фар“ от 17 октомври 1929 г.: „Мездренци, спрете се и погледнете този колос, който затуля нова Мездра от север. Пътниче, виж новата грамадна сграда до която води улицата от гарата на север“. Научаваме, че за строежа е поискан допълнителен заем от 400 000 лв. от Кооперативния фонд.

През 1932 г. Министърът на просветата Константин Муравиев посещава Мездра и като вижда красивата сграда на училището, възкликва: „Каква сграда! Какво великолепно училище! Такова нямат и някои окръжни градове!“

Ето какво споделя неизвестен журналист от онова време във вестника: „Мездренските граждани показаха една солидарност, постоянство и воля, които могат само чест да им правят. Пред мисълта, че тук се гради едно величаво дело, символ на прогреса и културата, на добродетели в дарителите и строителите, никой не се спираше пред лични материални рискове… Каква поука и пример е това за бъдещите поколения, които ще се образоват и възпитават в тази сграда, да видят как се ценят тези, които дават за общото дело спечеленото с труд и да последват този пример.“
Спомени за своите ученически и преподавателски години споделиха бившият директор Вера Михайлова, настоящият – Иван Иванчев, учителят по български език Марияна Йорданова, кметът на общината инж. Генади Събков.

Изнесеният от децата урок беше урок по родолюбие за всички присъстващи.
 
_DSC7370
 
_DSC7371
 
_DSC7374
 
_DSC7376
 
_DSC7377
 
_DSC7378