__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Инж. Събков: Образованието е приоритет!

 

G.Subkov

Образованието е основен приоритет на Общината и за предстоящата 2019 г. като в сектора са заложени 7 519 000 лв. От направена справка-извлечение към 31.05.2019 г. всметките на общинските училища са налични следните средства:

-         ОУ „Христо Ботев“ – 175 238 лв.

-         ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 62 310 лв.

-         СУ „Св. Климент Охридски“, с. Зверино – 55 228 лв.

-         СУ „Иван Вазов“ – 77 146 лв.

-         ОУ „Васил Кънчов“, с. Моравица – 28 425 лв.

-         ПГ „Алеко Константинов“ – 69 306 лв.

-         ПГ по МСС – 28 884 лв.

Безспорен факт е, че най-много средства от общинския бюджет се влагат в сферата на образованието, което наистина го превръща в „най-ценната инвестиция“.

За 2016 г. за образование са изразходвани 5 363 391 лв.; За 2017 г. – 5 810 905 лв.; за 2018 г. – 6 288 411 лв. (или 69,7 процента от всички разходи за делегираните от държавата дейности за 2018 г.).

Числата категорично показват, че учебните заведения, като второстепенни разпоредители с бюджетен кредит, имат достатъчно средства за покриване текущите разходи, извършване на ремонти и организиране на мероприятия.