__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Приключи жътвата в община Мездра

images
 
Всичките 19 763 декара с пшеница са реколтирани, общият добив е 9 150 тона, което прави по 463 кг от декар. Прибрана е реколтата и от всички 720 декара с ечемик, добивът е 468 тона или по 650 кг от декар. 275 декара, засети с тритикале също са реколтирани, добивът е 159.5 тона или по 580 кг от декар.  Ожънати са и всички 158 декара с рапица, добивът е близо 16 тона, средно по 100 кг от декар.
 
Все още на са прибрани само засетите 200 декара с ръж. Данните са на общинската служба по земеделие.