__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков отчита мандат 2015-2019

Уважаеми съграждани,
Благодаря ви за активната гражданска позиция. Всеки един от вас, който чете този отчет, се интересува от съдбата на нашия роден край и не е безразличен към условията и възможностите за развитие. На местните избори през 2015г. голяма част от вас гласуваха за кмет на община, а 5479 решиха, че аз мога да се справя със задачите, отговорностите и проблемите на местното самоуправление.
На местно ниво решението на проблемите до голяма степен се определя от ангажиментите, вижданията и усилията, които полага ръководството и екипа на общинската администрация. Вашето доверие и вашите надежди бяха мощния стимул и неизчерпаемата енергия, които ме накараха да мисля и работя денонощно за развитието на общината. Радвах се на всеки случай, в който съдбата, техническите възможности и професионализмът на нашия общински екип ни позволяваха да решим даден проблем, да организираме проява, да изпълним инфраструктурен обект, да помогнем на човек в беда, да доставим радост, да видим блясък в очите на благодарен човек. Страдах и се измъчвах, когато не намирахме сили, време и възможности да преодолеем дадено препятствие. Исках всичко, което правим, да бъде на високо ниво, изпълнено своевременно, точно и коректно. На тази основа имах високи изисквания и очаквания към колеги, партньори и държавна администрация. Оценявайки обаче реалностите, се въоръжих с търпение и спокойствие и разбрах, че упоритостта и последователните и целенасочени действия рано или късно ще донесат успех.
Възприех като враг не клеветите, лъжите и манипулациите на „обективни” журналисти и озлобени от живота и съдбата си хора, а времето. Не ми достигна време да преодолея бюрокрацията и хаоса в държавното управление и да реализирам много от идеите и проектите си.
Забързан и съсредоточен в изпълнението на поредния ангажимент или задача, не ми остана време да благодаря на всички хора, които ни помагаха или изпълняваха своите задължения и дейности всеотдайно и отговорно.
Отчетът, който представяме за работата през мандат 2015г.-2019г., е благодарност за всички вас, които не пожалихте сили и енергия за общото дело. Информацията, с която разполагам, и огромният опит, който натрупах в общината, ми дават основание да кажа: Постигнатите резултати през последните четири години са били непостижима мечта за много хора и администрации назад във времето.
Време е всички, които бяха съпричастни към постигнатото, да изпитат гордост и удовлетворение. И да не спират да мечтаят…
С признателност и уважение,
инж. Генади Събков
Кмет на община Мездра
 
 
 
Отчетът за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015-2019 г. показва началните условия, изходните данни, динамиката на извършените промени и получените резултати. Постигнатото е резултат от общите усилия, труд и всеотдайност на служителите от общинска администрация, ОП ,,Чистота“, социалните дейности, дейци на образованието и културата, здравни специалисти, спортисти, деца и младежи, бизнес, предприемачи и активните граждани на общината.
Започнахме мандат 2015-2019г. при невероятно тежки условия. През 2015г. общината бе изпаднала в състояние на финансов колапс. Всички, които са формирали ангажименти, подписвали договори и поръчвали стоки и услуги, бяха напуснали общината или преминали на друга работа, далеч от притесненията, задълженията и отговорностите. Вероятно са наблюдавали отстрани с интерес и очаквали задълбочаване на проблемите и пълен провал на управлението на общината. С действията и мерките, които предприехме, не просто разочаровахме и изненадахме виновните за кризата, а постигнахме пълен обрат. С огромни усилия, финансови ограничения и преди всичко ред и дисциплина успяхме да оцелеем и завършим успешно 2016г. Постигнатото през първата година от мандата ни даде сили и увереност за следващите.
            Постигнатата финансова стабилност през мандата има следните измерения съгласно извадка от счетоводните отчети за задълженията на община Мездра по години:
 
TABLICA_1
 
За три години и половина успяхме да намалим задълженията на общината повече от 5 пъти и успешно да изпълним приетите годишни бюджети.
Обезпечихме всички основни направления на дейност и приключихме всяка финансова година без задължения при второстепенните разпоредители с бюджетен кредит: училища, детски градини, ОП „Чистота”, Социален комплекс и т.н.
 
TABLICA_2
 
От справката за изпълнението на годишните бюджети е видна тенденцията за нарастване на собствените приходи. Постигнатите резултати са плод на усилията на всички приходни звена в общината и на съзнателното и отговорно поведение на гражданите.
Ефективното използване на общинския поземлен фонд има следните стойностни измерения:
- Постъпили в общинския бюджет средства от наеми на земи:
2016 г. – 190 884 лв.;
2017 г. – 240 000 лв.;
2018 г. – 248 365 лв.;
2019 г. (до м. юни) – 204 977 лв.
- Получени средства от концесионери:
2016 г. – 313 145 лв.;
2017 г .– 427 764 лв.;
2018 г. – 495 980 лв.;
2019 г. (до м. юни)– 276 413 лв.
Най-видими и осезаеми за всички наши съграждани и гости на общината са изпълнените инфраструктурни обекти и придобити материални активи. 
 
TABLICA_3
 
TABLICA_4
 
TABLICA_5
 
TABLICA_6