__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Становище относно неистинни твърдения на инж. Георги Валентинов

2019
 
В отговор на заявеното становище от инж. Георги Валентинов, общински съветник в Общински съвет – Мездра, община Мездра приема думите му за неверни и подвеждащи широката общественост.
 
Програма „Достъп до информация“, ръководена от фондация „Достъп до информация“, публикува на страницата си анализи, въз основа на попълнени от общинските администрации въпросници. След анализ на въпросниците Програма „Достъп до информация“ излиза с обобщени данни в няколко категории: „Сравнителен рейтинг“, „Резултати по институции“, „Карта на прозрачността“, „Резултати по индикатори“, „Отговори на заявления“, „Предоставени данни“, „Рейтинг по общини“ и „Рейтинг“.
 
За 2019 г. община Мездра се нарежда на 21-во място сред всички институции в България, заедно с Министерство на здравеопазването. Ако сравним всички органи на местно самоуправление обаче, Мездра се нарежда на 17-то място с 80.8 точки. С този си резултат Мездра е пред общини като Враца, Лом и Велинград.
 
В област Враца община Мездра заема първо място по прозрачност. През 2018 г. Мездра е двадесет и пета в класацията на прозрачните общини в България и е втора в област Враца.
 
От така предоставената информация се вижда, че твърдението на инж. Валентинов, че Мездра е на „незавидното 255-о място по прозрачност“ далеч не е така. Данните на Програма „Достъп до информация“ говорят, че през последните четири години се води политика на открито, прозрачно и достъпно местно самоуправление. Подобрените резултати и лидерската позиция в област Враца недвусмислено опровергават твърденията на инж. Валентинов. Още повече, община Мездра се старае да бъде по-близо до всеки жител на общината, давайки възможност на хора от цял свят да следят случващото се на сесиите на Общинския съвет, чрез живи излъчвания на заседанията. Всяко заседание може да се прегледа неограничен брой пъти на официалната страница на община Мездра в социалната платформа Фейсбук.
 
rating208
 
rating2017