__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Ден на благотворителността

IMG_1644
На 19 октомври отбелязваме Деня на благотворителността. Една от приоритетните задачи в управленската политика на Общинската администрация е превръщането на община Мездра в социална община. Водеща цел е грижата и вниманието към хората, изпаднали в нужда.
 
Откликването на техните проблеми е немислимо без участието и съпричастността на хора, чиято същностна черта е християнското милосърдие. Постъпващите дарения от наши и чужди фондации, институции и граждани, съвместно с инициативите на местните структури на БЧК правят по-поносим трудния живот на социално слабите семейства.
 
Значителни са инициативите на общинската организация на БЧК – Мездра. През 2017 г. Съвместно с Областен съвет на БЧК е осигурен топъл обяд за ученици от социално слаби семейства в ПГ по МСС (на 60 ученици обяд за 60 дни). През 2017 г. от приятели на БЧК в Мездра и Зверино са събрани средства за детското отделение в МБАЛ- Мездра, с които е закупен монитор за 1550 лв. На Цветница пред църковния храм в Мездра и храмовете на манастирите по дефилето се провеждат ежегодни акции за събиране на средства за деца сираци и полусираци. Тази година са събрани 1731,33 лв., с които са подпомогнати 10 сираци-абитуриенти. На проведената дарителска акция на БЧК „Облечи се“ на Илинден са предоставени дрехи на нуждаещи се. Наред с предоставените социални услуги дейността на Бюро социални услуги е свързана и с разпределянето на постъпилите хуманитарни помощи от външни дарители. През 2019 г. в ОЦСУД са постъпили и раздадени следните хуманитарни помощи:
 
·        От ЧОУ „П. Берон“ – София са предоставени в домовете на 28 самотно живеещи възрастни хора в Мездра, Моравица, Дърманци и Ослен Криводол хранителни продукти и почистващи препарати на стойност 1090 лв.;
 
·        По оперативна програма за храни на 1160 бенефициенти са раздадени 37 120 бр. пакети хранителни продукти на стойност 40 037,37 лв.;
 
·        На Великден млади хора от фирма И ЕКС ЕЛ СЪРВИС СОФИЯ дариха хранителни продукти на стойност 784,77 лв., които бяха раздадени на ползватели на ДСП;
 
·        През месец април СЕ Борднетце зарадваха възрастните хора от ДСХ, като им подариха индивидуални пакети на стойност 306,47 лв., а през месец май – великденски пакети на стойност 294,25 лв.;
 
·        От фондация „Проект Северозапад“ са предоставени 3000 лв. за подмяна на оборудването в ДСХ;
 
·        От дарителско дружество „Искри на надеждата“ – гр. Ауе, Германия в Дом за стари хора получиха дарения хранителни продукти, почистващи препарати и дрехи на стойност 6093,65 лв.;
 
·        От месец май се получават хранителни продукти и млечни изделия от Българска хранителна банка за 300 потребители – ДСП, ДСХ и проект „Топъл обяд“. До момента дарението възлиза на 19 198,20 лв.
 
·        Значителен брой дарения се получават и в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания – гр. Мездра от външни дарители. За 2018 г. общата стойност на получените дарения е 20 368 лв., а за 2019 г. (до момента) – 22 896,45 лв.
 
Човешкият живот е поредица от върхове и спадове и срещите с човечността, каквато е човечността на дарителите, го правят по-лек.