____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПЕТИ СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА МЕЗДРА “ МЕЗДРА 2012“

Проектът предвижда симпозиумът да стане на открито, което ще спомогне за осъществяването на непосредствен контакт между зрители и творци. Целите, които си поставят организаторите са следните : съхраняване и развитие на местните традиции в каменообработването, естетизация на градската среда  и продължаване изграждането  на галерия на открито като част от Общинска програма за развитие на туризма.
Произведенията ще бъдат ситуирани  в зелени площи  на алея, изградена на мястото на демонтираната  ж.п. линия, пресичала  града.
Симпозиумът ще се проведе при  следните условия:

 1. Скулптурният симпозиум е организиран от Община Мездра със съдействието на  “Хемус-М” АД.
 2. На скулпторите ще бъде осигурен материал –  врачански камък                        / блокове до 2 куб. м./  За реализация на проекта си всеки автор може да получи повече от един блок. Материалът ще бъде обрязан  съобразно  проекта на всеки участник. Допуска се използването и на други материали, донесени от авторите.
 3. В срок до 20.04.2012 г. авторите представят на организаторите проект и размери на камъка, както и автобиография.
 4. Организаторите осигуряват дискове за флекс и клепане на шила.
 5. Скулпторите работят на открито .
 6. Всеки участник трябва да носи собствени инструменти и машини за работа. Електрическо захранване  и кран ще бъдат осигурени на място. Използването на машини не се позволява, ако в това време присъства  публика.
 7. Темата на скулптурата е по избор – без ограничения.
 8. Творбата остава собственост на града. Всеки участник ще получи хонорар от 700 лв.  и диплом за участие в симпозиума.
 9. Скулпторите ще създават своите произведения в периода от 11 юни до 11 юли  2012 година. Основното работно време през всички дни от седмицата ще бъде между 08.00 и 20.00 часа. При молба ще бъдат давани свободни дни. Първият ден ще бъде за настаняване на участниците. Последният ден на симпозиума ще бъде изложбен ден – представяне пред обществеността на творците и произведенията им, пресконференция и коктейл.
 10. Симпозиумът ще бъде открит на  11 юни и ще бъде закрит на 11 юли 2012 година
 11. Организаторите осигуряват на участниците в симпозиума храна, нощувки и транспорт  в България. Всички останали разходи се поемат от участниците.
 12. Всеки участник в симпозиума трябва да има собствена здравна осигуровка и застраховка.
 13. Организаторите си запазват правото да променят статута с цел неговото актуализиране.

 

 

Кандидатстване:
Попълнените  заявки за участие  се приемат до 20 април 2012 г.  на  адрес:

3100 гр. Мездра
ул. “Хр. Ботев” № 27
Община Мездра
Петко Котларски
Тел: 0910 9 26 58, 0910 9 20 16 / вътрешен 152 /
GSM  0887 514481
E-mail: petko_kotlarski@abv.bg


Свали Заявка за участие

https://www.livechatalternative.com/