__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра обявява Пети читалищен конкурс „Георги Тодоров”

Mezdra_Chitalishte_Prosveta 1925

Народно читалище „Просвета 1925” – гр. Мездра обявява Пети читалищен конкурс на името на Георги Тодоров (1928-2001 г.) – дългогодишен учител по български език и литература, училищен инспектор, журналист, писател и краевед, читалищен деец и общественик. Конкурсът е в три раздела – „Поезия”, „Художествена проза” и „Краезнание”. Той е анонимен, право на участие в него имат автори от община Мездра, които са навършили 18 години, включително ученици от XI и XII клас.
 
Приемат се по едно непубликувано стихотворение, разказ или краеведски материал, не по-дълги от 3 страници. Останалите изисквания са творбите да са неподписани и да са придружени от запечатан плик, който съдържа лични данни за автора- трите имена, адрес, телефон и e-mail за връзка. Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.
 
Крайният срок за подаване на творбите е 16 април 2020 г. Те могат да се подават на място в НЧ „Просвета 1925“ или по пощата на адрес: гр. Мездра 3100,ул.”Просвета” №2, НЧ ”Просвета 1925-Мездра“ (за Читалищния конкурс „Георги Тодоров”).
 
Текстовете ще бъдат оценени от жури с председател Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство.
 
Отчитането на конкурса ще стане на 24 април 2019 г. в НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра. В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамоти за участие.
 
*** 
 
Mezdra_Georgi Todorov_1928_2001
 
Обява
 
НЧ „Просвета 1925-Мездра
 
ПЕТИ  ЧИТАЛИЩЕН КОНКУРС „ГЕОРГИ ТОДОРОВ”
 
Уважаеми творци,
 
За пета поредна година НЧ „Просвета 1925-Мездра” има удоволствието да обяви конкурс на името на Георги Тодоров (1928-2001) – дългогодишен учител по български език и литература, училищен инспектор, журналист, писател и краевед, читалищен деец и общественик.
 
Регламент: Право на участие в конкурса имат всички жители на община Мездра, които са навършили 18 години, включително ученици от XI и XII клас.
 
Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподписани, придружени със запечатан плик, съдържащ личните данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.
 
Раздели:
 
I.Поезия – приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор;
 
II.Художествена проза – приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 машинописни страници;
 
III.Краезнание – приема се по 1 (един) непубликуван текст, не по-дълъг от 3 машинописни страници.
 
Срок за подаване на творбите: до 16 април 2020 г. (четвъртък).
 
Текстовете могат да бъдат предавани на Валентина Цекова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра” или изпратени по пощата на адрес:
 
гр. Мездра 3100,
ул. ”Просвета” №2,
НЧ ”Просвета 1925-Мездра”
(за читалищния конкурс „Георги Тодоров“).
 
Награден фонд: В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамоти за участие в конкурса.
 
Тържественото отчитане на конкурса ще се състои на 24 април 2020 г.(петък) в НЧ „Просвета 1925-Мездра”.
 
Очакваме творбите ви! Успех!