__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изплащане на еднократни помощи за раждане на дете

 

ОБЩИНА МЕЗДРА

съобщава,
че от 7 февруари (вторник) 2012 г.
започва изплащането на
еднократните помощи
за раждане на дете!
Изплащането се извършва
в Информационния център на Общината
срещу представяне на лична карта от родителя!