____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за пресконференция по Проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства”

 

antetki_eu

Проект № BG16RFOP001-5.001-0032

„Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства"

 

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Мездра има удоволствието да Ви покани на пресконференция по Проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства", финансиран от ОП „Региони в растеж”, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на пресконференцията ще имате възможността да се запознаете с целите и заложените дейности по проекта, както и с ролята на ЕФРР и ОПРР.

Пресконференцията ще се състои на 05.02.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра. 

Ще се радваме на Вашето присъствие! 

За повече информация по проекта:

инж. Розалина Георгиева, Ръководител на проекта

Община Мездра

e-mail: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com

https://www.livechatalternative.com/