____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

П Р И З И В

 

Общинска администрация – Мездра напомня на всички граждани, председатели на управителни съвети на етажните собствености, ръководители на учреждения, собственици и наематели на търговски обекти, че съгласно чл.24 от Наредба №1 на Общински съвет – Мездра тяхно задължение е почистването на тротоарните платна пред индивидуалните дворове, площите около жилищните сгради, производствените и складови помещения и други имоти, които управляват и стопанисват от натрупания сняг и лед.