__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Екипи на ОП „Чистота“ отстраниха аварии по уличното осветление

Поради скъсване на ел. проводници на уличното осветление в междустълбия по улиците П. Каравелов и Ц. Церковски, временно бе преустановено захранването на уличната мрежа на 6 улици в Мездра, между които „Витоша“ и „Странджа“.

„Екипи на Общинско предприятие „Чистота“ подмениха скъсаните участъци от електрическата мрежа и осветеността в тъмната част на денонощието вече трябва да протича по нормален начин“, заяви зам.-директорът на комуналното предприятие Цанко Цанев.