__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Първа копка по проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“, финансиран от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

11