__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра предупреждава гражданите да спазват стриктно разпоредбите на Заповед №172/19.03.2020 г. на кмета на община Мездра

1