__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Председателят на ОбС – Мездра Яна Нинова отново влезе в УС на НАПОС- РБ, инж. Делян Дамяновски остава изпълнителен директор

01_NAPOS_XVIII Obshto sabranie_Plovdiv 2020_01

Председателят на Общински съвет (ОбС) – Мездра Яна Нинова беше преизбрана за член на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Това стана на XVIII Общо събрание на Асоциацията, което се проведе в Пловдив. Изпълнителен директор остава инж. Делян Дамяновски, дългогодишен председател на ОбС – Мездра.
 
За председател на УС на НАПОС-РБ бе избран Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет, а за заместник председатели  - Атанас Телчаров, председател на ОбС Садово, и Бедрие Газиюмер, председател на ОбС – Черноочене. В 25-членния УС влезе още един представител на Северозапада – инж. Иво Иванов, председател на ОбС – Монтана. Контролния съвет (КС) на Асоциацията оглави Николай Златанов, председател на ОбС – Казанлък.
 
„Благодаря за доверието, което беше гласувано с избора ми за председател на Управителния съвет на Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), заяви по този повод Венцислав Спирдонов. Ще работя за това обединение, защото единственият начин, по който добрите предначертания могат да се превърнат в реалност, е да сме заедно.“
 
На Общото събрание бяха приети Отчет за работата на УС на НАПОС-РБ за 2019 г. и за мандат 2015-2019 г., Отчет за работата на КС за м. г., Годишния финансов отчет за 2019 г. и Бюджет 2020 на Асоциацията.
 
Със званието „Почетен член на НАПОС-РБ“ бяха удостоени Красимира Германова – досегашен председател на Асоциацията (2011-2019 г.) и председател на ОбС- Созопол, Маргарита Стойчева -досегашен председател на Контролния съвет и председател на ОбС- Долни Дъбник и Дочко Дочев -досегашен член на УС и председател на ОбС – Левски.
 
Сред гостите на форума бяха Емил Христов- заместник-председател на Народното събрание, Здравк о Димитров – кмет на община Пловдив, Иво Димов – кмет на община Димитровград, Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и София Янчева – председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ)
 
02_Yana Ninova_ObS_Mezdra_Predsedatel
 
03_Delyan Damyanovski_Mezdra_NAPOS_ID_2020
 
11_Bedrie Gaziyumer_ObS_Chernoochene_Predsedatel
 
12_Ivo Ivanov_ObS_Montana_Predsedatel
 
13_Nikolay_Zlatanov_ObS_Kazanlak_Predsedatel
 
14_NAPOS_RB_Logo
 
05_NAPOS_XVIII Obshto sabranie_Plovdiv 2020_03
 
06_NAPOS_XVIII Obshto sabranie_Plovdiv 2020_04
 
07_NAPOS_XVIII Obshto sabranie_Plovdiv 2020_05
 
10_Atanas Telcharov_ObS_Sadovo_Predsedatel