__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До 28 август се приемат писмени становища, мнения и препоръки относно изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2019 г.

П О К А Н А
 
към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2019 г.
 
 
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Мездра организира
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2019 г.
 
 
Уважаеми съграждани,
 
със заповед на министъра на здравеопазването за периода от 14.05.2020г. до 31.07.2020г. на територията на Република България е обявена извънредна епидемична обстановка. С цел да се гарантира живота и здравето на заинтересованите страни и същевременно да се спазят, както законовите разпоредби в областта на публичните финанси, така и разпоредбите за противоепидемичните мерки, организирам обществено обсъждане чрез предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение посредством официална електронна поща и писмени становища, подадени в деловодството на Общински съвет – Мездра, (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 4.)
 
Заинтересованите страни могат да подават своите писмени становища, мнения и препоръки от 28.07.2020 г. до 28.08.2020 г. до 17:00 часа.
 
С материалите за обсъждането можете да се запознаете в деловодството на Общински съвет – Мездра или на сайта на Община Мездра на електронен адрес:http://obs.mezdra.bg/
 
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на Общински съвет – Мездра на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 4 или на електронен адрес:http://obsmezdra@mail.bg
Телефони за допълнителна информация, справки и въпроси: 0897 852 556 и 0910/912 16.
 
ЯНА НИНОВА,
Председател на Общински съвет – Мездра
 
Mezdra_Byudzet 2019_Obshtestveno obsazhdane