____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

14 малки проекта ще бъдат финансирани и изпълнени в община Мездра до края на 2021 г.

sess - 30 July 2020 - 03-50-54 PM.00_30_38_07.Still003
 
Общинският съвет (ОбС) одобри за финансиране и изпълнение в срок до 31.12.2021 г. 14 проекта по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2020“. Това решение бе взето на юлската сесия на местния парламент. 
 
Със средства от общинския бюджет до края на следващата година ще бъдат реализирани: саниране и ремонтни дейности за подобряване енергийната ефективност на сградата на Кметство Ослен Криводол; създаване на зона за отдих в с. Моравица; изграждане на парков елемент „Беседка“, възстановяване и направа на нови пейки и озеленяване в с. Лик; проект „Селските извори – извор на живот за селата“ в с. Очиндол; изграждане на детска площадка и на кът за отдих в с. Ребърково; построяване на съблекалня и на санитарен възел на спортното игрище в с. Игнатица; подобряване на условията за спорт и създаване на кът за отдих в с. Руска Бела; внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Просвета-1923“ в с. Боденец; благоустрояване и озеленяване на зона за отдих в с. Зверино; подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството и на здравната служба в с. Оселна; изграждане на зона за отдих в с. Крапец, направа на фестивален парк „Белокаменица“ и ремонт на обществени тоалетни в с. Царевец, саниране на салона за тържества в с. Злидол и на салона и библиотеката на НЧ „Подем-1928“ – с. Руска Бела. 
 
За изпълнението на тези 14 малки проекта са необходими около 61 250 лв. Средствата, които са заложени в Бюджет 2020 на Община Мездра за реализиране на Програмата, са в размер на 30 хил. лв., колкото бяха и в предишните й четири издания. 
 
ОбС прие информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Мездра за първото полугодие на 2020 г., за състоянието на общинския дълг и за изпълнението на капиталовата програма към 30.06.2020 г., информацията по прихода и разхода на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и на Структурните фондове към Националния фонд, информация по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие“ и информацията по прихода и разхода на сметките за средства на Други европейски средства към 30.06.2020 г. 
 
Приети бяха също Отчет за дейността на ОбС – Мездра и на неговите комисии през периода 12.11.2019 г.-30.06.2020 г., отчетите  за дейността и за изразходваните бюджетни средства на читалищата в община Мездра за 2019 г., Отчет за дейността на „Екопроект” ООД – Враца за второто тримесечие на 2020 г. и Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за първото шестмесечие на 2020 г. 
 
ОбС даде съгласие да бъде издаден сертификат за инвестиция Клас В на „Йотов Стоун“ ЕАД за инвестиционен проект „Модернизиране на текущи и инсталиране на нови производствени мощности във фабрика „Йотов Стоун ЕАД“, който се реализира в административните граници на община Мездра. 
 
ОбС изрази отрицателно становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Стефан Здравков от гр. Мездра за разноски, направени за адвокатски хонорари по административно дело №32/2019 г. на Административен съд – Враца и по административно дело №7783/2019 г. на Върховния административен съд в общ размер на 1 600 лв. 
 
sess - 30 July 2020 - 03-50-54 PM.01_41_35_12.Still018
 
sess - 30 July 2020 - 03-50-54 PM.01_19_05_02.Still011
 
sess - 30 July 2020 - 03-50-54 PM.01_38_06_02.Still016
 
sess - 30 July 2020 - 03-50-54 PM.01_24_22_01.Still013