____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Повече от 8 000 линейни метра вътрешна водопроводна мрежа ще бъде подменена в гр. Мездра до 2023 г.

Mezdra_Kmet_Vik_Rabotna sreshta_04.09.2020_01

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов проведе работна среща с инж. Даниел Стефановски, ръководител на „ВиК“ – район Мездра, на която беше обсъдена инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца на територията на гр. Мездра. В дискусията взеха участие също инж. Николинка Кътовска, заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ и инж. Светлана Мицева, секретар на Община Мездра.
 
На срещата стана ясно, че до 2023 г. в гр. Мездра ще бъде реконструирана и доизградена вътрешна канализационна мрежа с обща дължина 8 272 линейни метра. Реконструкцията ще обхване 40 участъка от около 30 улици, а като материал ще бъдат използвани полиетиленови тръби с висока плътност с диаметри от Ф90 mm до Ф250 mm. Допълнително ще бъдат изградени две нови PRV шахти със съответното техническо оборудване, както и осем нови водомерни шахти за контролиране на водопотреблението.
 
Тъй като една част от улиците, по които се предвижда да се изградят нови водопроводи, са предвидени за асфалтиране от Община Мездра, те ще бъдат положени безизкопно. Става дума за пет участъци по ул. „Георги Кирков“ (от ул. „Яворов“ до ул. „Дунав“), по ул. „Дунав“ (от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Ал. Стамболийски“), по ул. „Пейо Яворов“ (от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Ал. Стамболийски“), по ул. „Рила“ (от ул. „Стефан Караджа“ до ул .“Янко Сакъзов“) и по ул. „Дърманско шосе“ в кв. Камъка.
 
Полагането на тръбите на водопроводите в останалите 35 участъци ще се извърши по траншеен (открит) метод. Сред обектите, заложени за реконструкция и рехабилитация, са по три участъка на ул. „Ал. Стамболийски“, „Георги Кирков“ и „Любен Каравелов“, по два участъка на ул. „Патриарх Евтимий“, „Искър“ и „Никола Вапцаров“, по един участък на ул. „Христо Ботев“, „Янко Сакъзов“, „Стефан Караджа“, „Георги Дамянов“, „Рила“, „Христо Смирненски“, „Дружба“, „Пирин“ и „Сердика“, както и на 11 улици в кв. “Лещака“, „Принчовец“ и „Баданец“.
 
Инвестициите, които „ВиК“ – Враца ще направи на територията на гр. Мездра до 2023 г., са на обща стойност 2 558 903 лв. (без ДДС). През втория етап, който е със срок 2048 г., ще бъде реконструирана и останалата част от вътрешната водопроводна мрежа, с обща дължина 22 269 лин. м., на обща стойност 5 653 263 лв. (без ДДС).
 
Община Мездра и „ВиК“-а се споразумяха водопроводите по останалите проблемни улици в града, на които често стават аварии, като напр. „Добруджа“ „Оборище“, „Витоша“ и др., и които не са включени в инвестиционната програма на дружеството, да бъдат подменени поетапно, като двете страни ще работят за това съвместно.
 
„Тревогата ни от честото спиране на водата в Мездра поради възникнали аварии е обща, каза по време на срещата кметът Аспарухов. Стремим се да действаме в една посока. От друга страна, не мога да упрекна „ВиК“-а, че не прави нищо“. Доказателство за това, е че само през миналата година водоснабдителното дружество е направило инвестиции на територията на община Мездра на обща стойност около 290 хил. лв., като са изпълнени общо 74 обекта.
 
„Правим всичко възможно, когато стане авария, да възстановим водоподаването в рамките на работния ден – най-късно до 17:00 часа, заяви инж. Стефановски. Трябва ни обаче време, в зависимост от аварията, за да я отстраним. Още повече, че градът ни е газифициран, което затруднява работата ни.“
 
Двете страни се разбраха при възникване на авария „ВиК“-а да уведомява веднага Община Мездра, за да могат гражданите да бъдат информирани своевременно къде и докога няма да има вода.
 
Следващата седмица ще стартират и строително-монтажните работи по изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Мездра“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектът е на обща стойност около 5,5 млн. лв. и включва ремонт на водопроводните мрежи в селата Моравица, Брусен, Долна Кремена и Зверино. 
 
Mezdra_Kmet_Vik_Rabotna sreshta_04.09.2020_02
 
 
Mezdra_Kmet_Vik_Rabotna sreshta_04.09.2020_03
 
Mezdra_Kmet_Vik_Rabotna sreshta_04.09.2020_04
 
Mezdra_Kmet_Vik_Rabotna sreshta_04.09.2020_05
 
Mezdra_Kmet_Vik_Rabotna sreshta_04.09.2020_06
 
Mezdra_Kmet_Vik_Rabotna sreshta_04.09.2020_07
 
Mezdra_Kmet_Vik_Rabotna sreshta_04.09.2020_08