____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2021-2027 г.

Okolna_sreda 01

 

Уважаеми граждани на община Мездра,


Във връзка с разработването на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2027 г. и нейни приложения,

Общинска администрация-Мездра и „Институт за управление на програми и проекти“ ООД – София
 
провеждат

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на община Мездра.
 
Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

Анкетната карта е анонимна и може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg и в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общината.

Анкетните карти могат да се подават в срок до 31.10.2020 г.:
 
• в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Мездра,
 
• на електронен адрес: https://forms.gle/7tchAiGZu78BTWgLA

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на настоящата анкета е от особена важност за качественото и навременно изработване на програмата!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!
 
Снимка: iStock/Getty Images
 
 
https://www.livechatalternative.com/